Privacyverklaring

LIBER UNITS B.V., hierna: “Liber Units”, respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van de website: www.liberunits.nl  en www.liberunits.be (hierna: “website”). Liber Units spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Artikel 1 Doeleinden
Op de website kunt u op vier manieren uw persoonlijke gegevens aan Liber Units verstrekken.


I Vraag

Indien u uw gegevens invult omdat u een vraag hebt over Liber Units en de door haar aangeboden diensten, zullen deze gegevens alleen worden vastgelegd om uw vraag te kunnen beantwoorden.


II Nieuwsbrief

Indien u uw gegevens opgeeft omdat u één of meerdere nieuwsbrieven van Liber Units wenst te ontvangen, zal uw e-mailadres alleen worden gebruikt om u een nieuwsbrief te kunnen zenden. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door Liber Units of door een aan haar gerelateerde onderneming. De overige door u opgegeven gegevens zullen worden gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief af te kunnen stemmen op uw persoonlijke situatie.
Liber Units geeft verschillende nieuwsbrieven uit. Indien u zich opgeeft voor de algemene Liber Units nieuwsbrief, zult mogelijk twee nieuwsbrieven ontvangen, namelijk a) de algemene nieuwsbrief van Liber Units en b) de actienieuwsbrief die op naam van Liber Units wordt verzonden. Daarnaast kunt u zich ook opgeven voor de zakelijke nieuwsbrief van Liber Units.

III Sollicitatie
Indien u aan Liber Units uw gegevens verstrekt omdat u geïnteresseerd bent in een vacature bij Liber Units, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt om uw sollicitatie in behandeling te nemen en om eventueel contact met u op te kunnen nemen.


IV Enquête

Indien u aan Liber Units uw gegevens verstrekt omdat u deelneemt aan een enquête, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt om de enquête te kunnen analyseren en om contact met u op te kunnen nemen bij uitkering van een beloning.


Artikel 2 Derden verstrekking
Liber Units zal de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.


Artikel 3 Algemene informatie
Voor Liber Units is bepaalde algemene informatie over haar websitebezoekers interessant. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht door de bezoekers van de website, wanneer haar website wordt bezocht en/of bezoekers terugkeren op haar website. Deze algemene informatie kan worden gebruikt voor het interne marktonderzoek van Liber Units. Liber Units kan hierdoor haar website en de door haar aangeboden diensten beter afstemmen op de wensen van de bezoekers.

Deze algemene informatie wordt onder meer verzameld door middel van IP-gegevens en cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om de bezoeker te herkennen en op de computer van de bezoeker worden geschreven. Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat geen gebruik van cookies kan worden gemaakt. U dient zich echter wel te realiseren dat u dan wellicht niet langer gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.
Om het recht van privacy van de bezoekers van de website te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.


Artikel 4 Vragen of verzoeken
U kunt op ieder moment Liber Units verzoeken om uw persoonsgegevens uit haar database te verwijderen of deze gegevens te wijzigen door het sturen van een e-mail naar [email protected] Tevens kun u het vragenformulier invullen op de website. Liber Units zal zo spoedig mogelijk aan dit verzoek voldoen. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande het privacy beleid van Liber Units kunt u een e-mail sturen naar het bovengenoemde e-mailadres.

Artikel 5 Diversen
De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens (P-0015554).
Liber Units kan in de toekomst besluiten haar privacyverklaring te wijzigen indien zij andere persoonsgegevens wenst te verwerken of, indien zij de doeleinden van de verwerking van deze gegevens wenst te wijzigen en/of deze gegevens aan partijen zal verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de privacyverklaring. Liber Units adviseert daarom deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.